Minidiskmaskin på bänkskivan i pentryt

Minidiskmaskiner betecknar dels s.k. bänkdiskmaskiner – som monteras fristående på köksskivan – dels mindre diskmaskiner som byggs in i något av köksskåpen.


Pentry med vitvaror

Pentry som rymmer en smal, integrerad diskmaskin i ett av underskåpen.

Minidiskmaskiner är i grunden vare sig praktiska eller energisnåla. De är enbart nödlösningar, som tillkommit i platsbristens kölvatten. Den vanligaste typen av minidiskmaskiner är s.k. bänkdiskmaskiner, som placeras på bänkskivan. Det finns även s.k. inbyggnadsmodeller i samma storleksformat, som monteras vägghängda istället för köksskåp. Denna typ av modell är dock ovanlig i Sverige men förkommer ofta i t.ex. Japan – tillika ett Mecka för compact living i modern tappning. I Sverige förekommer minidiskmaskiner i första hand i små lägenheter med pentry eller trinettkök. De är även utmärkta alternativ för sommarstugor och fritidshus – och i sällsynta fall kan de även monteras i husvagnskök. Fördelen med dessa maskiner är att de kan monteras i kök som inte på förhand anpassats till diskmaskin. Det faktum att köket saknar diskmaskinsförberedelse innebär dock att följande merkostnader tillkommer vid installation:

  • Vatten- och avloppsledningar kan behöva bytas ut för att diskmaskinens utloppsrör och friskvattenledning ska kunna kopplas in. I praktiken innebär detta att vattenlåset måste bytas ut samt att kallvattenledningen måste kapas och en extra kran monteras fast under diskbänken. Denna installation kan mycket väl kosta lika mycket som inköpspriset för själva diskmaskinen.
  • Kostnaden per diskat kuvert är nästan dubbelt så hög i en bänkdiskmaskin som i en golvmodell. I syfte att spara energi kan det löna sig att ansluta maskinen till varmvattenledningen ifall man bor i bostadsrätt – i så fall behöver man inte betala specifikt för vattenuppvärmningen. Diskmaskinen kan därmed minimera elförbrukningen, eftersom termostaten bromsar vattenuppvärmningen.
  • I många mindre kök upptar bänkdiskmaskinen all ledig plats på bänkskivan. Diskmaskinerna är nämligen jämförbara med smala golvmodeller på djupet och på bredden. Detta innebär inte sällan att man måste bygga ut köket med en extra bänkskiva, alternativt använda matbordet som arbetsyta.

Dåligt servicenät för minidiskmaskiner

Bestickkorg till diskmaskin

Möjligheten att få tag på tillbehör till minidiskmaskiner är tyvärr ganska begränsad.

En annan nackdel med s.k. minidiskmaskiner är att de inte är lika enkla att reparera som vanliga golvmodeller. Trots att man köper en premiummodell från en känd tillverkare, finns ingen garanti på att varumärkets serviceenhet kan tillhandahålla reservdelar. Diskmaskiner i detta format är nämligen ovanliga såtillvida att det inte alla gånger lönar sig att serietillverka reservdelar vare sig i original eller i form av billiga kopior.

Snabbt disktempo men få kuvert

En minidiskmaskin kan varken diska grytor, ugnsformar eller större fat och tallrikar. Likaså får man räkna med att torkningseffekten är sämre i en bänkdiskmaskin än i motsvarande golvmodell. Till fördelarna med minidiskmaskinerna hör dock att de diskar sitt innehåll mycket snabbt – standardprogrammet tar i de flesta fall långt mindre än en timme.

Kärt barn har många namn – så även minidiskmaskinen.