Fryst ersättning vid olaglig diskmaskinsinstallation

En diskmaskin bör installeras av fackman – inte minst för att hemförsäkringen ska gälla i händelse av vattenskada. Diskmaskinen bör vara försedd med separat vattenavstängningsventil.


Elektriker installerar diskmaskin

Av försäkringstekniska skäl bör en behörig elektriker alltid ombesörja diskmaskinsinstallationen.

Särskilt vatten- och avloppsanslutningar bör vara fackmannamässigt utförda för att försäkringen ska gå in och täcka eventuella vattenskador till följd av läckage. Termen fackmannamässig är tyvärr ganska flytande och få försäkringsbolag förmår precisera exakt vad den avser. I praktiken kan man sannolikt komma undan även med en bristfällig installation – eftersom få försäkringsbolag i realiteten genomför kontroller av installationen – men detta förfarande är inte att rekommendera ur praktisk synpunkt.

Översvämningsskydd och påkoppling av avloppsrör

En separat kran för vattenavstängning är praktisk ifall diskmaskinen behöver kopplas loss från vattennätet, vilket kan ske i samband med t.ex. maskin- och rörbyten. Vidare bör följande säkerhetsåtgärder vidtas:

  • Diskmaskinen bör förses med ett översvämningsskydd, som förhindrar vatten från att läcka ut genom luckan och vidare in i bostaden.
  • Utrusta även diskmaskinen med ett droppskydd direkt från start. Droppskyddet består av en tunn plastskiva, som placeras under maskinen. Denna förmår förhindra mindre vattenmängder från att suga sig in i golvet.
  • Avloppsledningen bör kopplas in i frånvattenledningen på den del av röret som löper mellan diskbänkens avlopp och vattenlåset. Risken med att koppla på diskmaskinen efter vattenlåset är att lukt från avloppsnätet kan tränga in i maskinen.
  • Elinstallationen behöver inte utföras av behörig elektriker, eftersom de flesta diskmaskiner kopplas in via vanliga stickkontakter. Se dock till att diskmaskinen inte delar säkring med t.ex. kylskåp, vattenkokare eller spis – i så fall kan det bli problematiskt att köra alla elapparater parallellt.
  • Diskmaskiner som tillverkats för montering under bänkskivan – tillika de flesta modeller – har sällan någon isolering mellan bänkskiva och diskmaskinskropp. Den som vill sänka ljudnivån en aning – och dessutom sänka elförbrukningen med några kW om året – gör klokt i att investera i någon kvadratmeter isoleringsmaterial.
  • Diskmaskinens ställbara ben bör ställas in direkt i samband med installation. I annat fall finns risk att diskmaskinen gungar till i samband med att luckan öppnas och den nedre diskkorgen dras ut. Se även till att omgående minimera utrymmet mellan golv och diskmaskin genom att montera en plastsockel på maskinens främre undersida. Sockeln förhindrar smutspartiklar – och inte minst husdjur – från att krypa in i utrymmet mellan diskmaskinens undersida och köksgolvet.

Undvik långa avloppsslangar

Tätningslister till diskmaskin

Tätningslister och röranslutningar kan den händige däremot själv ansvara för.

Diskmaskinen bör om möjligt placeras nära anslutningspunkterna under diskbänken. Risken blir annars att diskmaskinens vattenpump blir överansträngd av att pumpa ut avloppsvattnet genom meterlånga rör, vilket i slutändan leder till att pumpen lägger av i förtid. Tänk även på att inte placera diskmaskinen direkt vid sidan av kyl- och frysskåp. Diskmaskinen blir nämligen uppemot 40 grader varm på de inte sällan oisolerade sidorna. Ifall någon av dessa placeras i anslutning till en frys – vanligen den nedre delen av ett kombinerat kyl- och frysskåp – finns en överhängande risk att frysen måste lägga in en extra växel för att hålla avsedd temperatur. Något som i sin tur leder till ökad elförbrukning.

Fackmannamässighet är ett nyckelord vid diskmaskinsinstallation.